197.759 vacatures

Wat doet een onderwijzer, leerkracht, docent?

Een onderwijzer, ook wel bekend als een leerkracht of docent, is een professional die verantwoordelijk is voor het onderwijzen en begeleiden van studenten in het onderwijs. Onderwijzers werken in verschillende onderwijsinstellingen, zoals basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs, en spelen een essentiële rol in de ontwikkeling en educatie van jonge mensen.

De taken van een onderwijzer zijn divers en omvatten onder andere:

 1. Lesgeven en curriculumontwikkeling: Een onderwijzer ontwerpt en geeft lessen op basis van het leerplan en past deze aan op basis van de behoeften en capaciteiten van de studenten. Ze zorgen ervoor dat de leerdoelen en lesinhoud relevant en boeiend zijn, en maken gebruik van verschillende lesmethoden en leermiddelen om de leerervaring te optimaliseren.

 2. Studentenbegeleiding: Onderwijzers begeleiden studenten in hun leerproces en bieden ondersteuning op academisch en sociaal-emotioneel gebied. Ze volgen de voortgang van de studenten, geven feedback en evalueren hun prestaties. Ze identificeren ook individuele behoeften en ontwikkelen plannen voor extra begeleiding indien nodig.

 3. Klasbeheer: Een onderwijzer zorgt voor een positieve en gestructureerde leeromgeving in de klas. Ze handhaven discipline, bevorderen positief gedrag en creëren een inclusieve sfeer waarin elke student zich welkom en gewaardeerd voelt.

 4. Communicatie met ouders en collega's: Onderwijzers hebben regelmatig contact met ouders om hen op de hoogte te houden van de voortgang van hun kinderen, om zorgen te bespreken en om samen te werken aan het welzijn en de ontwikkeling van de studenten. Ze werken ook samen met andere onderwijzers en schoolpersoneel om onderwijsstrategieën en -programma's te delen en te verbeteren.

 5. Professionele ontwikkeling: Om up-to-date te blijven met onderwijspraktijken en ontwikkelingen, nemen onderwijzers deel aan professionele ontwikkelingsactiviteiten, zoals workshops, trainingen en conferenties. Ze streven ernaar hun vaardigheden en kennis voortdurend te verbeteren om effectief les te kunnen geven.

Het beroep van onderwijzer vereist uitstekende communicatieve vaardigheden, geduld, empathie en een passie voor het onderwijs. Onderwijzers spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van jonge mensen en dragen bij aan hun intellectuele, sociale en emotionele groei.

Soorten Onderwijzer

Er zijn verschillende soorten onderwijzers, afhankelijk van het onderwijsniveau, de leeftijd van de studenten en het specifieke vakgebied. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten onderwijzers:

 1. Kleuterleerkracht: Kleuterleerkrachten zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar. Ze bieden een stimulerende en speelse leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van taal, motoriek, sociale vaardigheden en basisconcepten.

 2. Basisschoolleerkracht: Basisschoolleerkrachten werken met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Ze geven les in verschillende vakken, zoals taal, rekenen, wetenschap, sociale studies en kunst. Basisschoolleerkrachten hebben vaak een breed scala aan kennis en vaardigheden om te voldoen aan de diverse behoeften van de studenten.

 3. Middelbare schoolleerkracht: Middelbare schoolleerkrachten richten zich op het lesgeven aan adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ze zijn meestal gespecialiseerd in één of meerdere vakken, zoals Engels, wiskunde, wetenschap, geschiedenis, vreemde talen of kunst. Middelbare schoolleerkrachten helpen studenten bij het ontwikkelen van academische vaardigheden en bereiden hen voor op hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

 4. Speciaal onderwijsleerkracht: Speciaal onderwijsleerkrachten werken met studenten met speciale behoeften, zoals leerproblemen, fysieke handicaps, gedragsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Ze bieden aangepaste instructie en ondersteuning om de individuele behoeften van de studenten te accommoderen en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

 5. Vakleerkracht: Vakleerkrachten zijn gespecialiseerd in een specifiek vakgebied, zoals muziek, kunst, lichamelijke opvoeding, technologie of vreemde talen. Ze geven gespecialiseerde instructie in hun vakgebied en werken vaak samen met andere leerkrachten om de integratie van het vak in het bredere curriculum te bevorderen.

Het exacte type onderwijzer kan variëren afhankelijk van de onderwijsinstelling, het onderwijsniveau en de regio. Sommige onderwijzers kunnen meerdere rollen vervullen of verschillende onderwijsniveaus bedienen. Het belangrijkste is dat onderwijzers een passie hebben voor lesgeven, in staat zijn om zich aan te passen aan verschillende leerstijlen en behoeften, en een positieve impact willen hebben op de ontwikkeling en educatie van studenten.

Het salaris van een onderwijzer

Het salaris van een onderwijzer kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het land, het onderwijsniveau, de ervaring, de kwalificaties en de locatie van de school. Daarnaast kan het salaris ook variëren tussen openbare en particuliere scholen.

In Nederland ligt het gemiddelde salaris van een onderwijzer in het basisonderwijs tussen de €2.600 en €4.300 bruto per maand. Dit zijn echter algemene schattingen en het daadwerkelijke salaris kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de genoemde factoren.

Voor onderwijzers in het voortgezet onderwijs kunnen de salarissen iets hoger liggen, met een gemiddelde tussen de €2.900 en €4.700 bruto per maand.

Het salaris van een onderwijzer kan ook worden beïnvloed door factoren zoals het aantal jaren ervaring, extra verantwoordelijkheden (zoals een leidinggevende functie), het volgen van aanvullende trainingen en het behalen van hogere kwalificaties.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte salarisniveaus kunnen variëren afhankelijk van de onderwijssector en de regionale cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Ook kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, pensioenregelingen en extra vergoedingen, van invloed zijn op het totale beloningspakket van een onderwijzer.

Daarom is het raadzaam om relevante lokale bronnen te raadplegen en specifieke informatie te verkrijgen over het salarisniveau in jouw regio en binnen jouw onderwijssector.

Hoe word je onderwijzer

Om een onderwijzer te worden, zijn er verschillende stappen die je kunt volgen:

 1. Opleiding volgen: Om een onderwijzer te worden, moet je een relevante opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. In Nederland kun je bijvoorbeeld een opleiding volgen aan de Pabo (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs) voor het basisonderwijs, of een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Deze opleidingen bieden de nodige theoretische en praktische kennis en bereiden je voor op het lesgeven in het onderwijs.

 2. Stage-ervaring opdoen: Tijdens je opleiding is het belangrijk om stage-ervaring op te doen in een onderwijsomgeving. Dit stelt je in staat om te leren van ervaren onderwijzers, praktische ervaring op te doen in het lesgeven en vertrouwd te raken met de dynamiek van het klaslokaal.

 3. Kwalificaties behalen: Na het voltooien van je opleiding moet je de nodige kwalificaties behalen om te kunnen werken als onderwijzer. Dit kan onder andere het behalen van een bevoegdheid of certificering om les te mogen geven in een bepaald vak of op een bepaald onderwijsniveau omvatten. Deze kwalificaties kunnen per land en onderwijssector verschillen, dus het is belangrijk om de vereisten van de relevante onderwijsinstanties te raadplegen.

 4. Solliciteren naar onderwijsposities: Nadat je de benodigde kwalificaties hebt behaald, kun je solliciteren naar onderwijsposities. Dit kan bij basisscholen, middelbare scholen, speciaal onderwijs of andere onderwijsinstellingen. Pas je cv aan om je opleiding, stage-ervaring en kwalificaties te benadrukken, en stuur sollicitaties naar relevante scholen of onderwijsinstanties.

 5. Professionele ontwikkeling: Als onderwijzer is professionele ontwikkeling van groot belang. Blijf op de hoogte van nieuwe onderwijsmethoden en -technologieën, neem deel aan trainingen en workshops, en zoek mogelijkheden om je pedagogische vaardigheden en kennis voortdurend te verbeteren.

Het is ook belangrijk om te voldoen aan de vereisten en richtlijnen van de onderwijsinstanties en onderwijsbevoegdheden in het land waarin je wilt werken. Raadpleeg de relevante onderwijsinstanties en de nationale onderwijsbevoegdheidsinstanties voor gedetailleerde informatie over de specifieke vereisten en stappen die je moet volgen om een onderwijzer te worden.

Vacatures onderwijzer

Er zijn ontzettend veel soorten onderwijzers. Om het je makkelijk te maken hebben we een lijst met alle beroepen van onderwijzer gemaakt met alle vacatures per beroep.

Vacatures voor Onderwijs, cultuur en wetenschap

Cursistenbegeleider Docent aardrijkskunde (1e graads) Docent aardrijkskunde (2e graads) Docent algemene economie (2e graads) Docent biologie (1e graads) Docent biologie (2e graads) Docent bouwkunde (1e graads) Docent bouwkunde (2e graads) Docent civiele techniek (2e graads) Docent culturele en kunstzinnige vorming (ckv) Docent Duits (1e graads) Docent Duits (2e graads) Docent elektronica (1e graads) Docent Engels (1e graads) Docent Engels (2e graads) Docent Frans (1e graads) Docent Frans (2e graads) Docent gebarentaal Docent geschiedenis (2e graads) Docent klassieke talen (1e graads) Docent lichamelijke oefening (1e graads) Docent maatschappijleer (2e graads) Docent mechanische techniek (1e graads) Docent muziek (2e graads) Docent natuur- / scheikunde (2e graads) Docent natuurkunde (1e graads) Docent natuurkunde (2e graads) Docent Nederlands (1e graads) Docent Nederlands (2e graads) Docent Nederlands als tweede taal Docent scheikunde (1e graads) Docent scheikunde (2e graads) Docent toegepaste biologie Docent verpleegkunde (1e graads) Docent verzorging / gezondheidskunde (2e graads) Docent werktuigbouwkunde (2e graads) Docent wiskunde (1e graads) Docent wiskunde (2e graads) EHBO-instructeur Groepsleerkracht basisonderwijs Groepsleerkracht LWOO / PRO Groepsleerkracht speciaal basisonderwijs (SBO) Groepsleerkracht voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Huiswerkbegeleider Industrieel ontwerper (technisch) Interieurtekenaar Kleuterleidster Lasertechnoloog Leerlingbegeleider AVO Manager instelling voor beroepsonderwijs Multimediadeveloper (middelbaar) Praktijkopleider / trainer informatica Psychotherapeut Redacteur (nieuwe media) Schoolleider speciaal onderwijs (niet lesgevend) Sportinstructeur / trainer / coach Webdesigner (middelbaar) Wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde Wetenschappelijk onderzoeker verkeers- en vervoerskunde
Wil je meteen de nieuwste vacatures zien?

Maak een Jobalert aan en ontvang de nieuwste vacatures in je mailbox

Jobalert aanvragen
Hoe werkt het? Joof Jobalert